Medlemsbrev 2004

Till medlemmarna i Hilding Mickelsson Sällskapet
Det gläder mig att Du genom Ditt medlemskap i Hilding Mickelsson Sällskapet har valt att stödja ett fortsatt arbete för landskapet Hälsingland och dess rika kulturarv i Hilding Mickelssons anda.
Sällskapet höll sitt årsmöte i församlingsgården i Rengsjö på Hilding-dagen lördagen den 21 februari. Årsmötet, som samlade ett 60-tal deltagare, behandlade sedvanliga årsmötesärenden. Styrelsen omvaldes i sin helhet.
Vid årsmötet premiärvisade Berndt Persson en underbar film om den unge Hilding Mickelssons konstnärsperiod. I filmen guidar Hilding själv tittarna med härliga kommentarer till sina målningar. Som så många gånger förr på logen i Sunnanåker underhölls deltagarna med spelmansmusik. Spelmännen Erik Andersson, Stig Asp, Gunnar Hägglund och Aina Rahm spelade hälsingelåtar.
Hilding Mickelssons unika fotosamling befinner sig nu i säkert förvar hos Hälsinglands Museum. Till Sällskapets stora glädje har museet visat ett stort intresse och engagemang för den framtida vården av samlingen. Museet har låtit göra en förstudie om förutsättningarna för en långsiktigt trygg förvaring och har samtidigt påbörjat en inventering och systematisering av den helt unika samlingen. Tanken är att materialet så småningom skall kunna digitaliseras för att därmed bli tillgängligt för bl.a. forskare. I sommar har museet med Sällskapets goda minne visat några av Hilding Mickelssons bilder, dels i samband med en utställning kring Haaken Gullesons medeltida skulpturer, dels i samband med en utställning i Alexandria, Minnesota, om Hälsingland och utvandringen till Amerika.
Med det här utskicket får Du också ett inbetalningskort för medlemsavgiften för innevarande år, 2004. Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, vilket innebär 100 kronor för enskilt ansluten medlem, 150 kronor för familjer och 250 kronor för föreningar och organisationer.
I anslutning till Hilding Mickelssons 70-årsdag instiftades en fond för att stödja personer, som gör särskilda kulturinsatser i Hildings anda. Fonden förvaltas av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, som planerar att dela ut ett Hilding Mickelsson-stipendium nästa år. Sällskapet har erbjudits representation i stipendiekommittén och styrelsen har beslutat att vår vice ordförande, Torkel Jansson, skall företräda Sällskapet. Fotografen Berndt Persson får årets Hilding Mickelsson-stipendium, som kommer att delas ut på
hembygdsgården i Rengsjö till våren. Sällskapets medlemmar är självfallet välkomna att lämna förslag på framtida stipendiater. Om Du skulle vilja ge en penninggåva till fonden är det givetvis mycket välkommet. Ange i så fall på det bifogade inbetalningskortet vilket belopp, utöver årsavgiften till Hilding Mickelsson-Sällskapet, som Du skulle vilja bidra med.
Hilding Mickelsson Sällskapets nästa årsmöte kommer, som Sällskapets stadgar föreskriver, att äga rum i anslutning till Hilding-dagen i februari.
Eftersom Hilding-dagen nästa år infaller på en måndag har styrelsen beslutat att årsmötet skall hållas lördagen den 26 februari 2005 i församlingsgården i Rengsjö.
Medlemmarna kommer att få särskild kallelse till årsmötet, men jag ber Dig redan nu notera dagen.
Titta gärna in på hemsidan: *www.hildingmickel.com (*ny adress http://hildingmickelsson.se webmaster anmärk) 
Med vänliga hälsningar
Lars Eric Ericsson
Ordförande i Hilding Mickelsson Sällskapet
Hilding Mickelsson-Sällskapets styrelse

This entry was posted in Äldre inlägg, Hilding Mickelsson Sällskapet, Medlem and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>