Bildvisning av Bondägg på Årsmötet 2018

Bildvisning av Bondägg på Årsmötet 2018

Flaggan utanför Församlingshemmet vid Rengsjö kyrka var åter hissad lördagen den 24 februari, då Hilding Mickelsson Sällskapets medlemmar var sammankallade för Årsmöte.

Sällskapets ordförande Göran Bratt visar här upp en av Hilding Mickelssons målade tavlor. Till vänster sekreteraren Lars-Holger Röstlund. Fotot:Anna Hildingson Edling

Sällskapets ordförande Göran Bratt visar här upp en av Hilding Mickelssons målade tavlor. Till vänster sekreteraren Lars-Holger Röstlund. Fotot:Anna Hildingson Edling

Årsmötet inledes med en tyst minut då tankarna gick till den nyligen avlidne Stig Asp, dragspelaren som har varit ett trevligt återkommande inslag på Sällskapets sammankomster. Han tillhörde den skara som benämndes som”Hildings spelmän” och har i årtionden spelat och bidraget till att ge Hilding Mickelssons föreläsningar och nu de sista åren Sällskapet en inramning av traditionell folkmusik i Hälsingsk anda.

I HMs Sällskapets verksamhetsberättelse redogjordes bland annat för arbetet kring Hildings fotosamling.  Joel Bergroth från Hälsinglands museum berättade om att ca 114 000 av ”Fotoskattens” ca 150 000 fotografier, är nu uppsorterade, skannade och arkiverade. ca 42 000 av dessa är digitaliserade och går att se på internet: Digitalt Museum 

Oljetavla skapad av Hilding Mickelsson 1947, gav som gåva till Sällskapet och kommer nu att utöka samlingen av minnen om Hilding i utställning som finns i Hildingrummet på Rengsjö Hembygdsby. Baktill på tavlan går det att Hildings egen anteckning:  "`Första kontrollen` Minne från frisksport RM i Hälsingland. Tillägnad segraren av banläggaren (Läs Hilding själv, reds anmäk.) Hilding Mickelsson 1947"

Oljetavla skapad av Hilding Mickelsson 1947, gåva till Sällskapet. Tavlan kommer nu att finnas att beskåda på utställningen i Hildingrummet på Rengsjö Hembygdsby. Baktill på tavlan går det att läsa Hildings egen anteckning: "`Första kontrollen` Minne från frisksport RM i Hälsingland. Tillägnad segraren av banläggaren (Läs Hilding själv, reds anmäk.) Hilding Mickelsson 1947"

På årsmötet kunde man se en målad oljetavla skapad av Hilding Mickelsson 1947, som Sällskapet har fått som gåva och kommer nu att utöka samlingen av minnen om Hilding i utställning som finns i Hildingrummet på Rengsjö Hembygdsby. Baktill på tavlan går det att läsa Hildings egen anteckning:  ”`Första kontrollen` Minne från frisksport RM i Hälsingland. Tillägnad segraren av banläggaren (Läs Hilding själv, reds anmäk.) Hilding Mickelsson 1947″.

Efter årsmötets avslut bjöds det på fika och bildvisning av Hildings gamla diabilder på hans gamla diabildsprojektor. Det visades bland annat tre fantastiska serier med fotografier av Hilding, diabildsserier som Hilding själv visade då han hade sina uppskattade föreläsningar. I en av Hildings sista bildserier han gjorde om ”Bonnägg”, blir vi påminda om Hildings genuina intresse för att dokumentera bondesamhällets utveckling och hur dess arbete förändrade landskapet runt omkring oss. Vi fick också höra HMs Sällskapets ordförande Göran Bratt läsa dikten av Hildings gamla vän, författaren Albert Vikstens dikt ”Skogen”, och se Hilding bilder vackert illustrera dikten. Diabildskassetterna har varit orörda sedan den dagen Hilding gick bort, och har inte visats för publik på minst 15 år.

// Anna Hildingson Edling. Foto: Hilding Mickelsson ©.

Styrelsen för Hilding Mickelsson Sällskapet 2018:

Ordförande: Göran Bratt, Vice ordförande: Anna Hildingson Edling
Sekreterare: Lars-Holger Röstlund, Kassör: Erik Hildingson, Övriga ledamöter: Olle Hildingson, Gunilla Stenberg och Ingela Broström.

Suppleanter: Jens Hildingson, Joel Bergroth.
Revisorer: Roland Laurin och Maj Anita Persson och som ersättare Anita Blomqvist och Björn Mårtensson
Valberedning: Christina Tylöskog/Berg och Margareta Sosnierz

 

Posted in Hilding Mickelsson Sällskapet | Leave a comment

Kallelse till 2018 årsmöte

Kallelse till 2018 årsmöte

Kallelse till Årsmöte 2018

Posted in Hilding Mickelsson Sällskapet | Leave a comment

Vinterbilder med barn -59

Vinterbilder med barn

Här kan du se några härliga fotografier tagna av fotografen Hilding Mickelsson på lekande barn vintern 1959 i Glösbotrakkten i Hälsingland .

Skidåkande bygrabbar i åbrinkarna 11 februari 1959 Foto: Hilding Mickelsson

Skidåkande bygrabbar i åbrinkarna 11 februari 1959 Foto: Hilding Mickelsson

Dessa bilder är fotograferade 1959 och är ett litet urval hämtade ur Hilding Mickelsson enorma bildskatt, som idag finns i Hälsinglands Museums arkiv i Hudiksvall. Anteckningarna är hans egna, men vill du lämna mer information om fotografiet, ange nr och skriv längst ned på sidan kommentarer. Det går även bra att ”bara” kommentera också.

// Anna Hildingson Edling. Foto: Hilding Mickelsson ©.

Skidåkande bygrabbar i åbrinkarna 11 februari 1959 Foto: Hilding Mickelsson

Skidåkande bygrabbar i åbrinkarna 11 februari 1959 Foto: Hilding Mickelsson

Skidåkande bygrabbar i åbrinkarna 11 februari 1959 Foto: Hilding Mickelsson

Skidåkande bygrabbar i åbrinkarna 11 februari 1959 Foto: Hilding Mickelsson

Ishockey Glösboplanen 27 januari 1959. Foto: Hilding Mickelsson

Ishockey Glösboplanen 27 januari 1959. Foto: Hilding Mickelsson

Ishockey Glösboplanen 27 januari 1959. Foto: Hilding Mickelsson

Ishockey Glösboplanen 27 januari 1959. Foto: Hilding Mickelsson

Posted in Fotoskatten | Leave a comment

Foton från Hildingdagen 2017

Foton från Hildingdagen 2017 

Under söndagen den 2 juli arrangerade Hilding Mickelsson Sällskapet Hildingdagen på Hembygdsbyn Västerby i Rengsjö.

Återigen bjöd Rengsjöhembygdsby Västerby på fint väder i vacker miljö, då årets Hildingdag var. Foto Anna Hildingson Edling

Återigen bjöd Rengsjöhembygdsby Västerby på fint väder i vacker miljö på Hildingdagen. Foto Anna Hildingson Edling

 

Posted in Hilding Mickelsson Sällskapet | Leave a comment

Hildingdagen 2017

Hildingdagen 2017

Nu på söndag den 2 juli arrangerar Hilding Mickelsson Sällskapet Hildingdagen på Hembygdsbyn Västerby i Rengsjö.

Från kl 16.00 kan besökarna gå den traditionella tipspromenaden i Hembygdbyns vackra miljö. Man kan även besöka Hildingrummet, se en fotoutställning med förstoringar framtagna ur Hilding Mickelssons enorma bildskatt. Det går även bra att köpa fika då serveringen är öppen fram till kl 17.00.

Kl 17.00 börjar programmet på logen där bland annat Stig Wengelin från Albert Viksten Sällskapet berättar om Hildings nära samarbete med vännen och författaren Albert Viksten Ängratörn. I år kommer Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund dela ut årets Hilding Mickelsson-stipendium och filmen om Hilding Mickelsson ”Bilder till Tusen” gjord av Göran Bernståhl & Lars Lööw kommer att visas. ”2004-01-22 – Succe! Filmen ”Bilder till Tusen” om Hilding Mickelsson sågs av mer än en halv miljon svenskar. SVT:s mätningar säger att 525 000 personer valde filmen om Hilding i STV2 söndag 18 januari.”

 Gratis inträde. Alla är hjärtligt välkomna!

Posted in Hilding Mickelsson Sällskapet | Leave a comment