Rundvisning på Hudiksvalls museum, 2017 årsmöte

Rundvisning på Hudiksvalls museum, 2017 årmöte

Den 18 februari 2017 kallade HM sällskapet till årsmöte, men denna gång flyttades mötet från Rengsjö till Hälsinglands museum i Hudiksvall, där mötetsdeltagarna fick en rundvandring på museet för att se hur arbetet och förvaringen sker kring Hilding Mickelssons enorma bildskatt.

Joel Bergroth, museets digitala samordnare, berättade bland annat om hur Hilding Mickelsson fotografier nu är sökbara på nätet. Foto: Anna Hildingson Edling

Joel Bergroth, museets digitala samordnare, berättade bland annat om hur Hilding Mickelsson fotografier nu är sökbara på nätet. Foto: Anna Hildingson Edling

Fotografen Hilding Mickelsson efterlämnade en gigantisk och unik bildskatt av minst 150 000 negativ och fotografier.
År 2003 blev Hälsinglands museum i Hudiksvall tillfrågad av Hildings söner Erik och Olle Hildingson, att förvalta HMs unika bildsamling. Sedan dess har ett gediget arbete pågått av att katalogisera och digitalisera materialet.

Joel Bergroth, museets digitala samordnare, berättade om det tidskrävande arbetet att katalogisera Hilding Mickelssons bilder och visade hur man hittar de inlagda bilder på nätet. Mer än 10 000 av Hildings bilder är numera sökbara i din dator, läsplatta och smarta telefon sedan museet moderniserat sin bildlagring. Kolla på:  www.digitalmuseum.se

Ann Blomdal, som har arbetat många år med bilderna, följde med på rundvandringen och berättade om arbetet med samlingen. Foto: Anna Hildingson Edling

Ann Blomdal, som har arbetat många år med fotografierna, följde med på rundvandringen och berättade om arbetet med samlingen. Foto: Anna Hildingson Edling

Ann Blomdal, som har arbetat många år med bilderna, följde med på rundvandringen och berättade om uppordning, katalogiseringen, digitaliseringen och hur slutförvaringen kring Hildings samling går till.

 

Rundvandring i museets arkiv.

Rundvandring i museets arkiv.

Arbetet börjas med att varje negativ gås igenom, numreras och katalogiseras och sorteras in i syrafria negativfickor, för att sedan transporteras vidare till Arkion i Bollnäs, där negativen skannas av.

 

Alla anteckningar som Hilding skrivet på tillhörande kartonger och negativfickor avtecknas digital, men allt samlas även i museets samlingar.

Alla anteckningar som Hilding skrivet på tillhörande kartonger och negativfickor avtecknas digital, men allt samlas även i museets samlingar.

I Arkion finns nu för tillfället 3 stycken deltidsarbetare som skannar av Hildings fotografier, samt lägger till sökord, registrerar namn och ort, årtal, men även allt övrigt som Hilding bland annat har kommenterat om beskärning, kontrast mm. Allt detta förs in i museets interna databas, där bland annat tex färgdia och svartvita fotografier kan sammankopplas.

 

Alla anteckningar som Hilding skrivet på tillhörande kartonger och negativfickor avtecknas digital, men allt samlas även i museets samlingar.

 

Slutförvaring av fotografierna i syrafattiga negativfickor i det klimatanpassade arkivet. Foto Anna Hildingson Edling

Ann berättade att ca 73-74% av Hilding Mickelsson fotografier är nu uppordnade, ett arbete som började för mer än 14 år sedan och har i princip, på ett eller annat sätt, arbetats dagligen med sedan dess.

Då negativen är färdig skannade transporteras originalnegativen tillbaka ifrån Bollnäs upp till Hudiksvall för förvaring. 

Mötesdeltagarna fick besöka det klimatanpassade arkiv som byggdes för att på bästa sätt slutförvara Hildings bildsamling. Klimatanläggningen består av två rum , där temperaturen och luftfuktigheten är anpassade och optimerade för att behålla så mycket som möjligt av negativens grundkvalitet. Det första arkivet är för de svartvita negativen, medan det inre arkivet, som har en lägre temperatur är anpassat för färgdian, som är mycket mer känslig för nedbrytningsprocessen. Där är originalfotografiet sparat för eftervärlden på bästa tänkbara sätt.

När visningen var klar, avrundas programmet med sällskapets årsmöte.

Styrelsen för Hilding Mickelsson Sällskapet 2017:
Ordförande: Göran Bratt, Vice ordförande: Anna Hildingson Edling
Sekreterare: Lars-Holger Röstlund, Kassör: Erik Hildingson, Övriga ledamöter: Olle Hildingson, Gunilla Stenberg och Ingela Broström.

Suppleanter: Jens Hildingson, Joel Bergroth.
Revisorer: Roland Laurin och Maj Anita Persson och som ersättare Anita Blomqvist och Björn Mårtensson
Valberedning: Christina Tylöskog/Berg, Gunnar Hägglund och Margareta Sosnierz, förstnämnda sammankallade

Vi tackar Hälsinglandsmuseum för ett gediget arbete med Hildings bilder, samt en sevärd och trevlig dag!

Text & Foto: Anna Hildingson Edling

Posted in Hälsinglands Museum, Hilding Mickelsson Sällskapet, Medlem | Leave a comment

Kallelse till Årsmöte 2017 på Hälsinglands museum

Välkommen till Hälsinglands museum i Hudiksvall, lördag 18 februari klockan 14 Årsmöte och rundvisning.

Kallelse till Årsmöte 2017
Tiden går och snart åter dags för årsmöte med sällskapet. Som alla gånger tidigare har vi mötet den lördag som ligger närmast den 21 februari – Hildings födelsedag och namnsdag. Den här gången flyttar vi dock mötet från Rengsjö till Hälsinglands museum i Hudiksvall. 

Anmäl deltagande till Olle Hildingson per mejl eller telefon senast onsdag 15 februari.
olle@hildingson.se Tel: 0705663272

Ann Blomdalh på Hälsinglands Museum visar ett arkiv med del av Hildings bilder osorterade bilder

Ann Blomdalh på Hälsinglands Museum visar ett arkiv med del av Hildings bilder osorterade bilder Hälsinglands Museum. Foto: Anna Hildingson Edling

Anledningen är att vi vill visa hur museets mångåriga arbete med digitaliseringen av Hildings enorma bildsamling nu börjar ge frukt på allvar även utanför museivärlden.
Mer än 10 000 av Mickels bilder är numera sökbara i din dator, läsplatta och smarta telefon sedan museet moderniserat sin bildlagring. Kolla på adressen: www.digitalmuseum.se

Välkommen till Hälsinglands museum i Hudiksvall, lördag 18 februari klockan 14. Museet har öppet för allmänheten kl. 12-16.
Det går alltså utmärkt att komma tidigare än 14. Om programmet drar över stängningsdags får vi stanna kvar till vi är klara.

Så här har vi tänkt programmet:
Kaffe/te i museets reception (eventuellt i annan lokal beroende på antal deltagare).
Museet vill för sin planering gärna veta hur många som kommer. De som anmäler sitt deltagande har en smörgås reserverad!
Ca 14.30 Joel Bergroth, museets digitala samordnare, berättar om det tidskrävande arbetet med att katalogisera Mickels bilder och visar hur man hittar inlagda bilder på nätet. Nu finns mer än 10 000 motiv att kolla in!
Alla som så önskar erbjuds även att besöka det klimatanpassade arkiv som blev verklighet efter donationen av Hildings bildsamling. Ann Blomdal, som har arbetat många år med bilderna är med på rundvandringen.
När visningen är klar, omkring 15.30, avrundas programmet med sällskapets årsmöte.

Välkomna önskar styrelsen
Anmäl deltagande till Olle Hildingson per mejl eller telefon senast onsdag 15 februari.
olle@hildingson.se Tel: 0705663272

Var vänlig betala medlemsavgiften för 2016 på Plusgiro 125 65 11 – 5.
Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj och 250 kr för föreningar och organisationer. Lämnas gåva utöver medlemsavgiften tillfaller detta Hilding & Adelès Minnesfond, vars syfte är att stödja och hedra fotografer, som verkar i Hildings anda.

Meddela oss gärna om ni har e-mejl adress eller har bytt sådan. Sänd till erik.hildingson@telia.com så kan vi göra utskicken snabbare och billigare.

Styrelsen för Hilding Mickelsson Sällskapet har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Göran Bratt, Vice ordförande: Anna Hildingson Edling
Sekreterare: Lars-Holger Röstlund, Kassör: Erik Hildingson, Övriga ledamöter: Olle Hildingson, Gunilla Stenberg och Ingela Broström.

Suppleanter: Lars Nylander  Jens Hildingson.
Revisorer: Roland Laurin och Maj Anita Persson och som ersättare Anita Blomqvist och Björn Mårtensson
Valberedning: Christina Tylöskog/Berg, Gunnar Hägglund och Margareta Sosnierz, förstnämnda sammankallade

Posted in Hälsinglands Museum, Hilding Mickelsson Sällskapet, Medlem | Leave a comment

God jul & Gott nytt år 2016

God jul & Gott nytt år 2016 

Önskar Hilding Mickelsson Sällskapet med vintriga fotografier av fotografen Hilding Mickelsson.

M 66 531:Lucia december 1960. Foto: Hilding Mickelsson©

M 66 531:Lucia december 1960. Foto: Hilding Mickelsson©

De flesta av dessa vinterbilder är fotograferade sent 50-tal och framåt och är ett litet urval hämtade ur Hilding Mickelsson enorma bildskatt, som idag finns i Hälsinglands Museums arkiv i Hudiksvall. De flesta av anteckningarna är hans egna, men vill du lämna mer information om fotografiet, ange nr och skriv längst ned på sidan kommentarer. Det går även bra att ”bara” kommentera också.

// Anna Hildingson Edling. Foto: Hilding Mickelsson ©.

M 112 133: Adéle och Hilding, julen 1961.

M 112 133: Adéle och Hilding, julen 1961.

M 107 028: Flickorna bakar julkakor 29 november 1975 Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 945: Tallplanta i rimfrost vid hagen, december 1960. Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 945: Tallplanta i rimfrost vid hagen, december 1960. Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 810: Mycket snö på granar, Skogberget med Gunnar Utegår´n, 22 februari 1960. Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 810: Mycket snö på granar, Skogberget med Gunnar Utegår´n, 22 februari 1960. Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 936: Kolvedres i snö, Skogberget, januari 1948. Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 936: Kolvedres i snö, Skogberget, januari 1948. Foto: Hilding Mickelsson©

M 107 668: Ormgranar, Rens, Bollnäs, Gösta Åkerlunds grabb 13/1 1958. Foto: Hilding Mickelsson©

M 107 668: Ormgranar, Rens, Bollnäs, Gösta Åkerlunds grabb 13/1 1958. Foto: Hilding Mickelsson©

M 107 333: Vårismönster och blad april 1957. Foto: Hilding Mickelsson©

M 107 333: Vårismönster och blad april 1957. Foto: Hilding Mickelsson©

M 107 440: Vaken vid Höleån februari 1961. Foto: Hilding Mickelsson©

M 107 440: Vaken vid Höleån februari 1961. Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 965: Snöbåge på heden, mars 1951. Foto: Hilding Mickelsson©

M 106 965: Snöbåge på heden, mars 1951. Foto: Hilding Mickelsson©

 

M 107 502: Tall på tuva, Alfta södra finnskog, 1962. Foto: Hilding Mickelsson©

M 107 502: Tall på tuva, Alfta södra finnskog, 1962. Foto: Hilding Mickelsson©

Posted in Fotoskatten, Hilding Mickelsson Sällskapet | Leave a comment

Sunnanåker i Glösbo. Foto: Hilding Mickelsson

Sunnanåker i Glösbo. Foto: Hilding Mickelsson

Här kommer ni få se bilder ifrån upptimringen av Hilding och Adéle Mickelssons fantastiska Hälsingegård Sunnanåker i Glösbo, Rengsjö i Hälsingland.

Sunnanåker, Glösbo . I fager sommarprakt. Foto Hilding Mickelsson

Sunnanåker, Glösbo . I fager sommarprakt. Foto Hilding Mickelsson

Den välbesökta Hälsingegården Sunnanåker låg på den plats där Hilding och Adéles bodde under hela deras gemensam liv. Platsen där gården byggdes på, var bredvid Adéles föräldrahem. I föräldrarhemmet bodde de i fram till dess att hälsingegården timrades upp och stod klar 1969.

Hälsingegården, kallad V-gården (troligen Västergården) byggdes 1850 och stod tidigare placerad på platsen Pålberg, Rengsjö. 1967 monteras den ned och flyttades till sin nuvarande plats i Glösbo. Här kan ni se några bilder av arbetet kring  uppbyggnaden av huset. Hilding dokumenterade dess arbetsgång grundligt och det sägs finnas ca 550 fotografier från dessa händelser.

Här gjuts grunden, samt taket till källarvåningen. Foto: Hilding Mickelsson

Här gjuts grunden, samt taket till källarvåningen. Foto: Hilding Mickelsson

De dessa bilder är fotograferade på slutet av 60-talet och är ett litet urval hämtade ur Hilding Mickelsson enorma bildskatt, som idag finns i Hälsinglands Museums arkiv i Hudiksvall. Anteckningarna till fotografierna är från Hildings son Erik Hildingson och vill du lämna mer information om fotografiet, ange nr och skriv längst ned på sidan kommentarer. Det går även bra att ”bara” kommentera också.

// Anna Hildingson Edling. Foto: Hilding Mickelsson ©.

 

Här märker Erik upp alla stockar före rivningen. Foto: Hilding Mickelsson

Här märker Erik upp alla stockar före rivningen. Foto: Hilding Mickelsson

 

Rivning av V-gården. Foto:Hilding Mickelsson

Rivning av V-gården. Foto:Hilding Mickelsson

Adéle hjälper till vid rivningen. Foto: Hilding Mickelsson

Adéle hjälper till vid rivningen. Foto: Hilding Mickelsson

Här en Ösa skogsmaskin som hjälper till vid rivningen. Foto: Hilding Mickelsson

Här en Ösa skogsmaskin som hjälper till vid rivningen. Foto: Hilding Mickelsson

Här grävs grunden för källaren. Foto: Hilding Mickelsson

Här grävs grunden för källaren. Foto: Hilding Mickelsson

 

Murning av mellanväggarna i källaren. De skapar nu det brandsäkra arkivet som Hilding förvarade alla sina negativ i under sitt verksamma liv. Det blev totalt ca 170 000 fotografier.. Foto: Hilding Mickelsson

Murning av mellanväggarna i källaren. De skapar nu det brandsäkra arkivet som Hilding förvarade alla sina negativ i under sitt verksamma liv. Det blev totalt ca 170 000 fotografier.. Foto: Hilding Mickelsson

Här hjälper Adéle och en av pojkarna till vid asfalteringen av grunden. Foto: Hilding Mickelsson

Här hjälper Adéle och en av pojkarna till vid asfalteringen av grunden. Foto: Hilding Mickelsson

Här lyftas stockarna på plats med hjälp av en Ösamaskin. Armen på skogsmasinen hade byggdes om och förlängdes för att klara av uppgiften. Foto: Hilding Mickelsson

Här lyftas stockarna på plats med hjälp av en Ösamaskin. Armen på skogsmasinen hade byggdes om och förlängdes för att klara av uppgiften. Foto: Hilding Mickelsson

Upptimrad med tak på. Foto: Hilding Mickelsson

Upptimrad med tak på. Foto: Hilding Mickelsson

 

Adéle bakar bullar till kaffet och serverar hantverkarna. Foto Hilding Mickelsson

Adéle bakar bullar till kaffet och serverar hantverkarna. Foto Hilding Mickelsson

Rödmålning av söderdelen på den nya fasaden. Foto Hilding Mickelsson

Rödmålning av söderdelen på den nya fasaden. Foto Hilding Mickelsson

Posted in Hilding Mickelsson Sällskapet | Leave a comment

Tvätt Foto: Hilding Mickelsson

Tvätt. Foto: Hilding Mickelsson

Fotografen Hilding Mickelsson har under sitt aktiva liv som fotograf träffat och dokumenterat många människor i olika sammanhang runt om i Sverige, men kanske framför allt har han dokumenterat gamla företeelser, vardagliga sysslor och livssituationer ifrån det Hälsingska bondesamhället, sin egen hembygd, på ett kärleksfullt sätt. Här kan du se ett urval fotografier av Tvätt, fotografier från 1940-talet och framåt.

M 10 717:Klädestvätt i Los 1948. Foto: Hilding Mickelsson

M 10 717:Klädestvätt i Los 1948. Foto: Hilding Mickelsson

De dessa bilder är fotograferade från 1940-talet och framåt och är ett litet urval hämtade ur Hilding Mickelsson enorma bildskatt, som idag finns i Hälsinglands Museums arkiv i Hudiksvall. Anteckningarna är hans egna, men vill du lämna mer information om fotografiet, ange nr och skriv längst ned på sidan kommentarer. Det går även bra att ”bara” kommentera också.

// Anna Hildingson Edling. Foto: Hilding Mickelsson ©.

M 67 964:	Trolldalenreportaget aug - sept 1960. Per Wannkvist Jonas Ström. Foto: Hilding Mickelsson

M 67 964: Trolldalenreportaget aug - sept 1960. Per Wannkvist Jonas Ström. Foto: Hilding Mickelsson

M 71 680:	Sandviken Smedsgården 8/10 1982 Foto: Hilding Mickelsson

M 71 680: Sandviken Smedsgården 8/10 1982 Foto: Hilding Mickelsson

 

M 73 661:	Bykning, Edsbyn, 1979 Foto: Hilding Mickelsson

M 73 661: Bykning, Edsbyn, 1979 Foto: Hilding Mickelsson

 

M 76 102:	Tvätt o båtbryggan, Rönnskär 5/8 1953 Foto: Hilding Mickelsson

M 76 102: Tvätt o båtbryggan, Rönnskär 5/8 1953 Foto: Hilding Mickelsson

 

M 67 862:	Tvätt på tork, Rengsjö hbg Foto: Hilding Mickelsson

M 67 862: Tvätt på tork, Rengsjö hbg Foto: Hilding Mickelsson

 

 

M 13 055:	Från Martins o min Indalsälvsresa 1958. "Tvättgumman" fru Anna Larsson, Klösta, Lit, 5/8 1958. Foto: Hilding Mickelsson

M 13 055: Från Martins o min Indalsälvsresa 1958. "Tvättgumman" fru Anna Larsson, Klösta, Lit, 5/8 1958. Foto: Hilding Mickelsson

 

M 12 912:	Söräng, Bollnäs, maj 1948. Sommartvätt på gammalt sätt. Foto: Hilding Mickelsson

M 12 912: Söräng, Bollnäs, maj 1948. Sommartvätt på gammalt sätt. Foto: Hilding Mickelsson

M 12 973:	Tvätt vid sjö hitom Färila, som 1947. Foto: Hilding Mickelsson

M 12 973: Tvätt vid sjö hitom Färila, som 1947. Foto: Hilding Mickelsson

M 71 513:Klädnypor, Valbo, 1982 Foto: Hilding Mickelsson

M 71 513:Klädnypor, Valbo, 1982 Foto: Hilding Mickelsson

M 13 738.	- Foto: Hilding Mickelsson

M 13 738. - Foto: Hilding Mickelsson

M 37 833:	Bjuråker Foto: Hilding Mickelsson

M 37 833: Bjuråker Foto: Hilding Mickelsson

Posted in Fotoskatten | Leave a comment