Inbjudan till Årsmöte 2016

Inbjudan till Hilding Mickelsson Sällskapets
Årsmöte den 20 Februari 2016

Församlingshemmet i Rengsjö kl. 14.00 blomma

Kallelse till Årsmöte 2016

Nu är det åter dags för årsmöte med Hilding Mickelsson Sällskapet. Enligt sällskapets stadgar skall årsmötet hållas på Hildingdagen den 20 februari eller närmaste lördag. Det innebär att årets möte hålls lördag den 20 februari 2016 kl 14.00 Församlingshemmet i Rengsjö
De sedvanliga årsmötesförhandlingarna enligt dagordningen nedan.
Vi kommer också att få information från Hälsinglands Museum om vad som hänt sedan föregående årsmöte, när det gäller vården av Hildings unika bild skatt.

Erik Hildingson skall visa bildserien på ”Bondeäggen”som Hilding höll på med in i det sista, och den har inte visats sen dess.

Det blir också traditionell medverkan av ”Hildings Spelmän”.

Kaffe och smörgås.


Var vänlig betala medlemsavgiften för 2016 på Plusgiro 125 65 11 – 5.
Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj och 250 kr för föreningar och organisationer. Lämnas gåva utöver medlemsavgiften tillfaller detta Hilding & Adelès Minnesfond, vars syfte är att stödja och hedra fotografer, som verkar i Hildings anda.
Meddela oss gärna om ni har e-mejl adress eller har bytt sådan. Sänd till erik.hildingson@telia.com så kan vi göra utskicken snabbare och billigare. Vi är glada för en anmälan till Årsmötet på telefon 070- 566 32 72 eller på mejl till olle@hildingson.se

Styrelsen för Hilding Mickelsson Sällskapet har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Göran Bratt, Vice ordförande: Anna Hildingson Edling
Sekreterare: Lars-Holger Röstlund, Kassör: Erik Hildingson, Övriga ledamöter: Olle Hildingson, Gunilla Stenberg och Ingela Broström.
Suppleanter: Lars Nylander och Jens Hildingson.
Revisorer: Roland Laurin och Maj Anita Persson och som ersättare Anita Blomqvist och Björn Mårtensson
Valberedning: Stefan Permickels, Christina Tylöskog/Berg och Gunnar Hägglund, förstnämnda sammankallade.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av justerare
4. Årsmötets utlysning
5. Anteckning av närvarande
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Årsavgift
10. Val av ordförande fram till nästa årsmöte
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (f n. 6 ordinarie och 2 suppl.)
12. Val av ordinarie revisor och ersättare
13. Val av valberedning
14. Eventuella frågor
15. Årsmötets avslutning

This entry was posted in Hilding Mickelsson Sällskapet. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>