Kallelse till Årsmöte 2014

Kallelse till Årsmöte 2014

Nu är det åter dags för årsmöte med Hilding Mickelsson Sällskapet. Enligt sällskapets stadgar skall årsmötet hållas på Hildingdagen den 21 februari eller närmaste lördag. Det innebär att årets möte hålls lördag den 22 februari 2014 kl 14.00 Församlingshemmet i Rengsjö.
De sedvanliga årsmötesförhandlingarna enligt dagordningen nedan.

Vi kommer också att få information från Hälsinglands Museum om vad som hänt sedan föregående årsmöte, när det gäller vården av Hildings unika bildskatt. Filmaren Bernt Persson, Hudiksvall, som följde Hilding under många år, visar film under årsmötet. Det blir också traditionell medverkan av ”Hildings Spelmän”. Kaffe och smörgås.

Var vänlig betala

Medlemsavgiften för 2014 på Plusgiro 125 65 11 – 5.

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj och 250 kr för föreningar och organisationer. Lämnas gåva utöver medlemsavgiften tillfaller detta Hilding & Adelès Minnesfond, vars syfte är att stödja och hedra fotografer, som verkar i Hildings anda.

Meddela oss gärna om ni har e-mejl adress eller har bytt sådan. Sänd till erik.hildingson@telia.com erik.hildingson@telia.com så kan vi göra utskicken snabbare och billigare. Vi är glada för en anmälan till Årsmötet på telefon 070- 566 32 72 eller på mejl till olle@hildingson.se olle@hildingson.se  
Styrelsen för Hilding Mickelsson Sällskapet har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande: Lars Eric Ericsson, Vice ordf.: Göran Bratt

Sekreterare: Lars-Holger Röstlund, Kassör: Erik Hildingson, Övriga ledamöter: Olle Hildingson, Gunilla Stenberg och Ingela Broström .

Suppleanter:Anna Hildingson Edling och Petter Hildingson.

Revisorer: Roland Laurin och Maj Anita Persson och som ersättare Anita Blomqvist och Björn Mårtensson

Valberedning: Stefan Permickels, Christina Tylöskog/Berg och Gunnar Hägglund, förstnämnda sammankallade

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av justerare

4. Årsmötets utlysning

5. Anteckning av närvarande

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Årsavgift

10. Val av ordförande fram till nästa årsmöte

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (f n. 6 ordinarie och 2 suppl.)

12. Val av ordinarie revisor och ersättare

13. Val av valberedning

14. Eventuella frågor

15. Årsmötets avslutning

Hjärtligt välkomna!

This entry was posted in Hilding Mickelsson Sällskapet, Medlem. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>