Kallelse till Årsmöte 2013

Nu är det åter dags för årsmöte med Hilding Mickelsson Sällskapet. Enligt sällskapets stadgar skall årsmötet hållas på Hildingdagen den 21 februari eller närmaste lördag. Det innebär att årets möte hålls lördagen den 23 februari 2013  kl 14.00  Församlingshemmet i Rengsjö.

blommaDe sedvanliga årsmötesförhandlingarna enligt dagordningen nedan.

Vi kommer också att få information från Hälsinglands Museum om vad som hänt sedan föregående årsmöte, när det gäller vården av Hildings unika bildskatt. Filmaren Berndt Persson, Hudiksvall, som följde Hilding under många år, visar film under årsmötet. Det blir också traditionell medverkan av ”Hildings Spelmän”. Kaffe och smörgås till humant pris.

Var vänlig betala medlemsavgiften för  2013 på Plusgiro 125 65 11 – 5.

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj och 250 kr för föreningar och organisationer. Lämnas gåva utöver medlemsavgiften tillfaller detta Hilding & Adelès Minnesfond, vars syfte är att stödja och hedra fotografer, som verkar i Hildings anda.

Meddela oss gärna om ni har e-mejl adress eller har bytt sådan. Sänd till erik.hildingson@telia.com så kan vi göra utskicken snabbare och billigare. Vi är glada för en anmälan till Årsmötet på telefon 070- 566 32 72 eller på mejl till olle@hildingson.se

Styrelsen för Hilding Mickelsson Sällskapet har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande: Lars Eric Ericsson, Vice ordf.: Göran Bratt

Sekreterare: Lars-Holger Röstlund, Kassör: Erik Hildingson, Övriga ledamöter: Olle Hildingson, Gunilla Stenberg, Agneta Ney .

Suppleanter:Anna Hildingson Edling och Petter Hildingson.

Revisorer: Roland Laurin och Maj Anita Persson och som ersättare Anita Blomqvist och Björn Mårtensson

Valberedning: Stefan Permickels, Christina Tylöskog/Berg och Gunnar Hägglund, förstnämnda sammankallade

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av justerare
 4. Årsmötets utlysning
 5. Anteckning av närvarande
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgift
 10. Val av ordförande fram till nästa årsmöte
 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (f n. 6 ordinarie och 2 suppl.)
 12. Val av ordinarie revisor och ersättare
 13. Val av valberedning
 14. Eventuella frågor
 15. Årsmötets avslutning

Verksamhetsberättelse Kalenderåret 2012

Hilding Mickelsson Sällskapet har som syfte, att minnas och hedra naturfotografen, författaren, föreläsaren och filosofie hedersdoktorn Hilding Mickelsson och hans betydelsefulla dokumentation av Hälsinglands natur och kultur i ord och bild. Sällskapet vill med sin verksamhet fortsätta i hans anda.

Hälsinglands Museum och Sällskapet ansvarar för den gigantiska och mycket värdefulla bildskatt, vilket omfattar minst 150 000 negativ och bilder. Fotosamlingen förvaras på betryggande sätt hos Hälsinglands Museum i Hudiksvall, i klimatanpassade utrymmen, vilket togs i bruk 2009. Detta har stor betydelse för slutförvaringen.

Angående fortsatta arbetet med dokumenteringen, digitaliseringen, mm av Hildings bilder, redovisas i särskild rapport.

Årsmötet hölls traditionsenligt som tidigare på Rengsjö Församlingshem, den 18 feb 2012. Se inlägg på hemsidan Här!

Utöver mötesförhandlingarna visade Berndt Persson bilder från Hildings mångåriga samarbete med författarvännen Albert Viksten. Det berättades även trevliga minnen från den tid de var tillsammans.

För musiken under mötet svarade, som tidigare möten, ”Hildings  Spelmän”,  Erik Anderson, Gunnar Hägglund , Stig Asp och Aina Rahm.

I samband med  Rengsjö Hembygdsförening firades ”Hildingdagen” den 4 juli vid Rengsjö Hembygdsby. Bland annat visades ett bildspel om händelser från Hildings rika liv. En tävling om det ”Bästa minnet av Hilding” var även anordnad. Se inlägg om Hildingdagen Här! Läs alla härliga Minnen om Hilding Här!!

Vid Hälsinglands Hembygdskrets årsmöte i Färila visades bilder och fotolitteratur  samt berättades om Albert och Hilding.

Vid Hembygdsgården Kämpens i Bollnäs har visats bilder och berättas om Hilding vid kulturdagar och bussbesök.

Genom Anna Hildingson Edlings försorg har Hilding Mickelsson Sällskapets hemsida fått ett nytt innehåll och hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad.

 Besök gärna vår hemsidan http://hildingmickelsson.se/

Hilding Mickelsson Sällskapet, Ekonomisk redovisning 2012. Redovisas på Årsmötet den 23 februari 2013  

Hjärtligt Välkomna!!!

This entry was posted in Hilding Mickelsson Sällskapet, Medlem. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>